Vaidavā notiks Kocēnu novada pašdarbības kolektīvu saiets