Minimālā mēneša darba alga 2014.gadā būs 225 lati jeb 320 eiro