Pēc Kalnietes aizrādījuma, EP vairs netirgos nepareizu Latvijas karogu