25. Aprīlis, 2019
Vārda dienu svin: Līksma, Bārbala

Par kultūru, vēsturi un arhitektūru Valmieras senpilsētā

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Lai aizsargātu un attīstītu Latvijas kultūras un dabas vērtības, ar Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" atbalstu tiks veiktas nozīmīgas investīcijas deviņos valsts nozīmes kultūras mantojuma objektos septiņu pašvaldību administratīvajās teritorijās, tostarp arī Valmierā.

Valmieras pils kultūrvides centra vizualizācija
Valmieras pils kultūrvides centra vizualizācija

Valmierā tiks pilnveidoti divi valsts nozīmes kultūras mantojuma objekti: Valmieras viduslaiku pils un Valmieras Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskā baznīca. Abi objekti ir senpilsētas un Valmieras pilsētas centra kodols, svarīgs pilsētbūvnieciskais akcents. Valmieras pils kompleksā tiks veikta pils ZR korpusa konservācija un restaurācija, kā arī izbūvēts Valmieras pils kultūrvides centrs. Savukārt Svētā Sīmaņa evaņģēliski luteriskajai baznīcai notiks torņa atjaunošana, pārbūve un restaurācija, nodrošinot sakrālā mantojuma iepazīšanu, zvanu, pulksteņa mehānisma un torņa apskati. Tiks izveidota arī baznīcas vēstures ekspozīcija.

Pils DR siena kopā ar Sv.Sīmaņa baznīcas siluetu un Gaujas krasta apbūvi jau vairāk nekā 100 gadus veido nemainīgu Valmieras pilsētas panorāmu. Šajā pils daļā pašvaldība jau veikusi vairākus darbus. Ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) finansiālu atbalstu pils DR mūri 2014.-2015. gadā ir konservēti un šobrīd ir relatīvi stabilā stāvoklī. Pils ārējā perimetrā, gar pils mūri un Gaujas krastu, veikta teritorijas koku un krūmu izzāģēšana, lai maksimāli atsegtu pils panorāmu, pils DR siena nodrošināta pret bojāšanas, ko var izraisīt koku saknes, un izveidoti vairāki skatu koridori uz pili. DR ārējā perimetrā, pils nogāzē, izveidota arī neliela aizsargsiena. Ar VKPAI atbalstu veikta Valmieras pils virszemes daļas 3D skenēšana.

Projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" ietvaros tiks veikta Valmieras mūra pils Ziemeļu aizsargmūra un ZR daļas pagrabu atsegto mūru konservācija ar mūru tīklojuma virskārtas nostiprināšanu. Šobrīd dabas procesu ietekmes rezultātā ZR daļas mūri kļuvuši bīstami apmeklētājiem. Pārmērīga drupu substances zaudēšana pils ZR daļā neļauj interesentiem iepazīt Valmieras pils vēsturisko struktūru, mazinājusi drupu ainavisko un vēsturisko vērtību. Jau martā tiks uzsākta mūru pazemes daļas 3D skenēšana, vasarā paredzēti arī arheoloģiskie izrakumi vēl neizpētītajā laukumā. Iegūtā informācija nodrošinās maksimālu pils oriģinālo substanču saglabāšanu.

VKPAI atbalstījuši arī jauna apjoma – Valmieras pils kultūrvides centra ēka – celtniecību ZR daļā, izmantojot mūsdienu arhitektūras un dizaina iespējas esošo kultūrvēsturisko vērtību papildināšanai un izcelšanai. Šobrīd ir uzsākta Valmieras mūra pils ZR sienas un pagrabu konservācijas un Valmieras pils kultūrvides centra būvprojektu izstrāde, ko veic pilnsabiedrība  “PS zgt”.  Paredzēts, ka pils kultūrvides centra ēka nepārsniegs tur bijušo vēsturisko būvapjomu, neietekmēs esošo sienu nestspēju, savukārt caurskatāmais materiāls dos iespēju redzēt vēsturiskos pils mūrus. Stiklotais apjoms ļaus izveidot skatu koridorus un dominēt pils oriģināliem būvniecības elementiem. Ēka veidosies kā ārpus muzeja eksponēta vitrīna,  kur tiks izveidota jaunā pils vides un virtuālā ekspozīcija. Marta mēnesī plānots izsludināt iepirkumu par Valmieras pils kultūrvides centra ekspozīcijas dizaina projektēšanu. Rezultāti sekmēs pils vēsturiski stāstošo nozīmi un aktīvu iekļaušanu vietējā un starptautiskā tūrisma piedāvājumā, iedzīvotāju iesaisti vēstures procesa izziņā, sniedzot iespējas attīstīt amatu prasmes un līdzdarboties.

Konceptuāli Valmieras pils kultūrvides centra jaunā ekspozīcija aptvers jaunceļamo ēku un arī 1735. gadā uzcelto Valmieras vecāko koka ēku “Vecā aptieka”. Projektā paredzēti arī brīvdabas ekspozīcijas elementi un vairāki risinājumi, kas ļautu iepazīties ar pils vēsturi ārpus muzeja darba laika. Plānota arī pils teritorijas infrastruktūras attīstība. Projekta ieviešanas laiks ir 2018.gada februāris līdz 2019.gada decembris.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķis “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” paredz kultūras mantojuma objektus ne vien saglabāt un atjaunot, bet arī paaugstināt to pieejamību sabiedrībai, radot jaunus, mūsdienīgus pakalpojumus.

Kopējās projekta "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" izmaksas plānotas vairāk nekā 9,385 miljonu eiro apmērā, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir vairāk nekā 5, 634 miljoni eiro un valsts budžeta līdzfinansējums ir vairāk nekā 262 tūkstoši eiro.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
28. Marts, 2018

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Partneri