19. Oktobris, 2019
Vārda dienu svin: Drosma, Drosmis, Elīna
Iesniegt bildi konkursamIesniegt bildi

Pub­li­cē­jam par la­bā­ka­jām at­zī­tās fo­to­grā­fi­jas kon­kur­sa «Ma­nas va­sa­ras pēr­les» 11. kār­tā. Veik­smi­nie­ki: Ane­te Žin­ge­le (1 punkts), Ive­ta Leit­ma­ne (2), Rai­vo Sa­re­lai­nens (3), Ai­vis Stra­čin­skis (4). Pun­ktus krāj arī Ar­mands Mi­ķel­sons (5), Jā­nis Dzin­tars Zvir­bu­lis (6), Ma­da­ra Cel­mi­ņa (7), Jā­nis Putns (8), Vi­ja Zī­le (9). Ma­zā­kās pun­ktu sum­mas trīs ie­gu­vē­ji pēc 12 kār­tām sa­ņems «Lies­mas» abo­ne­men­tus 4. ce­turk­snim, bet ga­da veik­smi­nieks — abo­ne­men­tu 2011. ga­dam.

Nā­ka­mās fo­to­grā­fi­jas līdz ce­turt­die­nai pl. 11 jā­no­gā­dā re­dak­ci­jā, tās var ie­sū­tīt e-ad­re­sēs: iman­ta@valm.lv vai iman­ta@del­fi.lv ar no­rā­di «Fo­to­kon­kur­sam». Vēr­tē­jam ori­ģi­nāl­fo­to­grā­fi­jas.

Ai­vars Us­tups

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri