22. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Emīlija

Kocēnu novadā 2013. gada budžetā prioritāte ir izglītība

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Kocēnu novada domes ārkārtas sēdē deputāti apstiprināja novada pašvaldības pamatbudžetu un speciālo budžetu 2013. gadam, informē Kocēnu novada pašvaldības pārstāve Eva Eglīte.

Kocēnu novada domes 2013. gada pamatbudžeta ieņēmumi ir 4 453110 latu. Salīdzinot ar 2012. gada ieņēmumu izpildi, šogad tie plānoti par 19,8% mazāki. No tiem 48,2% jeb 2 147 301 latu ir transfertu ieņēmumi un 41% jeb 1 828 518 latu ir nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānoti 414 219 latu apmērā.

Viena no Kocēnu novada prioritātēm ir kvalitatīva izglītības pakalpojumu nodrošināšana. Izglītībai šogad atvēlēti 2 494 529 lati, kas veido 38,5 % no kopējiem izdevumiem, kas šogad plānoti 6 477 551 lata apmērā. Salīdzinājumā ar 2012. gada izdevumu izpildi, 2013. gada izdevumi plānoti par Ls 1 783 144 jeb par 38% lielāki nekā pērn.

Izglītojamo piesaistīšanai un sociālo jautājumu risināšanai 2013. gada pamatbudžetā ieplānoti līdzekļi 3.-9. klašu pamatskolu izglītojamo un 5-6 g. bērnu pirmsskolas izglītības iestādēs brīvpusdienu nodrošināšanai, izglītojamo transporta izdevumu kompensācijas, Latvijas-Šveices projekta "Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu" ietvaros iegādāto autobusa izmantošanas izmaksas skolēnu pārvadāšanai novada izglītības iestāžu ārpusklases mācību procesa nodrošināšanai, novada izglītības pasākumu organizēšanai, līdzekļi sporta aktivitāšu nodrošināšanai, izglītības iestāžu telpu remontu un labiekārtošanas darbu izdevumiem, kā arī papildus finansējums pedagoģisko darbinieku darba samaksai no pašvaldības budžeta.

Prioritārie pasākumi šogad ir piesaistīt līdzekļus ēku siltināšanas projektu realizācijai - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) projekta "Energoefektivitāti paaugstinošu ieguldījumu veikšana Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādē (PII) "Auseklītis" Kocēnos un Rubenē” realizācija, iesniegt VARAM Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta „Kompleksu pasākumu īstenošana Kocēnu pamatskolā siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” pieteikumu, veikt sporta laukumu labiekārtošanas darbus, turpināt 2012. gadā uzsāktos izglītības iestāžu ēku siltināšanas darbus, izmantojot Kocēnu novada zemes dzīļu izmantošanas fonda līdzekļus – nomainīt jumtu PII „Auseklītis” un „Cielaviņa”, logu nomaiņa, cokolu un bēniņu siltināšanas darbi, kā arī ieviest bezkontakta norēķinu sistēmu, kas ļautu apmaksāt skolēnu brīvpusdienas un transporta izdevumus līdz izglītības iestādei un atpakaļ, izmantojot e-kartes. E-kartes kalpos arī kā skolēna apliecība.

Sociālās aizsardzības pasākumiem kopā plānoti izdevumi 383 454 latu apmērā jeb 9,48% no kopējā budžeta. Salīdzinājumā ar 2012. gadu plānotie izdevumi šogad palielinājušies par 93 571 latu jeb 32,3%. Tas saistīts ar bērna piedzimšanas pabalsta noteikšanu 60 latu apmērā līdzšinējo 20 latu vietā un dzīvokļa pabalsta noteikšanu 80 latu apmērā līdzšinējo 50 latu vietā.

Sociālajiem pabalstiem, kas atbilstīgi normatīvo aktu prasībām paredzēti maznodrošinātajiem un trūcīgajiem, paredzēti Ls 103355, atbalstam gados veciem cilvēkiem Ls 10600, atbalstam ģimenēm ar bērniem Ls 131630, mājokļa atbalstam Ls 8210, norēķiniem ar citām pašvaldībām Ls 45000.

Savukārt nodarbinātības pasākumiem ieplānoti Ls 7360, t.sk. jauniešu nodarbinātības pasākumiem Ls 7100, kas ir iepriekšējā gada līmeni.

Atpūtas, kultūras un reliģijas pasākumiem dome ieplānojusi izdevumus 438 520 latu apmērā jeb 10,85% no kopējiem izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2012. gadu plānotie izdevumi palielinājušies par 87 153 latiem jeb 24,8%. Tas ir saistīts ar novada līdzdalību Dziesmu svētkos, gatavošanās darbiem Dziesmu svētku 150. gadadienas pasākumam, Dikļu pagasta estrādes būvniecību un Dziesmu svētku ekspozīcijas labiekārtošanas darbiem, kā arī Kocēnu novada neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu finansējumam no pašvaldības budžeta.

Būvvaldes darba nodrošināšanai paredzēti Ls 48777. Sakarā ar pieņemto lēmumu par būvvaldes pakalpojumu bezmaksas nodrošināšanu būvvaldes izmaksas palielinātas par Ls 0,167 uz vienu iedzīvotāju gadā.

Kocēnu novada teritorijā tiek pievērsta uzmanība apkārtējās vides sakopšanai, labiekārtošanai un ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras attīstībai, īstenojot kanalizācijas tīklu konstrukcijas un paplašināšanas projektu Kocēnu novadā, kura finansējuma piesaistei tiks izmantoti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļi. 2013. gada prioritārie pasākumi ir lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve Kocēnu pagastā, ūdenssaimniecības projektu realizācija visos novada pagastos, apgaismojuma līniju izbūve Kocēnu pagastā Alejas ielā, Kocēnu pagasta Tožās, Bērzaines pagastā un Vaidavas pagastā, Sējēju ielas izbūve Kocēnos, daļēja siltumtrases rekonstrukcija Vaidavas pagastā, palīdzības piešķiršana energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī novada teritorijas labiekārtošanas darbi.

Papildus ieplānoti līdzekļi sabiedriskā transporta zaudējumu kompensācijai Valmieras pilsētas pašvaldībai Ls 24000 apmērā, pašvaldības īpašumu mērniecības darbiem un īpašuma dokumentu sakārtošanai Ls 30000, eiro ieviešanas pasākumiem Ls 10000 un pašvaldības vēlēšanu organizēšanas pasākumiem Ls 11000.

Kocēnu novada domes 2013. gada speciālā budžeta ieņēmumi ir Ls 77440, t.sk dabas resursu nodoklis Ls 17000 un autoceļu fonda līdzekļi Ls 60440. Salīdzinot ar 2012. gada budžeta izpildes rezultātiem, ieņēmumi samazināti par Ls 7722 jeb 9,06%. Kocēnu novada domes 2013. gada speciālā budžeta izdevumi veido Ls 89858, t.sk. dabas resursu nodokļa fonds Ls 19363 un autoceļu fonds Ls 70495. Salīdzinot ar 2012. gada budžeta izpildes rezultātiem, izdevumi palielināti par Ls 18403 jeb 25,8%. Autoceļu fonda izdevumi 2013. gadā plānoti Ls 70495. Izdevumos ietverti autoceļu un stāvlaukumu ikdienas un periodiskā uzturēšana, ceļazīmju uzstādīšanas izmaksas iepriekšējā gada apjomā, trimmera iegāde Dikļu pagasta ceļmalu pļaušanai Ls 500. Dabas resursu nodokļa fonda izdevumi 2013. gadā veido Ls 19363. Izdevumos iekļautas izmaksas atkritumu izvešanas izmaksas Ls 7000 apmērā, hidroģeoloģiskā izpēte Ls 2748, arborista pakalpojumi koku vainagu veidošanai pagastu alejās Ls 8130.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Partneri