21. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

Katra aitiņa ir jāmīl

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Ir vairāk nekā 30 Latvijas Aitu audzētāju asociācijas Latvijas tumšgalves šķirnes aitu audzēšanas saimniecību. Viena no tām - Naukšēnu novadā.

Attēlā: KĻAVIŅI. Vi­ņi tā­la­jā, pa­šu pirk­ta­jā lau­ku īpa­šu­mā Nauk­šē­nos dzī­vo jau 16 ga­dus. Tur uz­au­gu­ši vi­ņu trīs dē­li Krišs, Kār­lis, Klāvs, tur sa­gai­dī­ta pa­sta­rī­te El­fa Di­ā­na. No krei­sās: stu­dents Krišs, mam­ma Dai­ga, skol­nie­ce El­fa un tē­tis Kas­pars.

Foto: Jānis Līgats
Foto: Jānis Līgats

SIA Ances ar aitkopību nodarbojas tikai ceturto gadu. Ganāmpulkā jau ir 200 dzīvnieku. Lai gan saimnieki Daiga un Kaspars KĻAVIŅI uzsver, ka SIA Ances prioritāte nav dzīvnieku kvantitāte, bet gan šķirnei atbilstoša kvalitāte, sēto ganību un lopbarības gatavošanas platības joprojām tiek palielinātas. Tas nozīmē, ka turpmāk arvien vairāk no Naukšēniem pa visu valsti aizies ne tikai labs šķirnes pamatmateriāls, bet arī perspektīvi topošie ciltstēvi - teķi.

Kā to panāk Ancēs? Par to saruna ar Kasparu un Daigu.

Kādēļ aitkopība?

Kaspars: - Pirms četriem gadiem nopirkām Latvijas tumšgalves šķirnes 30 aitas Birzgalē. Pamazām vēl piepirkām, meklējot tikai veselas aitas, jo bija vēlme izveidot šķirnes saimniecību.

Latvijā pašlaik ir ap 80000 aitu, bet pirmās Latvijas brīvvalsts laikā to bijis 1,4 miljoni. Latvijas tumšgalves šķirni no izzušanas paglāba entuziasti, aktīvi iesaistoties profesorēm Genovefai Norvelei un Dainai Kairišai. Pēdējos astoņos gados aitkopība valstī ir vienīgā nozare, kas būtiski palielinājusi dzīvnieku skaitu. Lai asociācijas mērķi sekmīgi īstenotos, diemžēl nepietiek ar gribu vien. Nepieciešams arī valsts politisks lēmums - vai tā aitkopībai saredz vai nesaredz perspektīvu. Ja saredz, tad tam tālāk jāatspoguļojas normatīvajos aktos un nozares atbalstā. Pašlaik tas aitkopībā naudas izteiksmē salīdzinājumā ar citām lauksaimniecības nozarēm ir visai neliels. Atbalstu saņem nevis pārraudzībā esošs, kā dažām citām sugām, bet tikai novērtēts dzīvnieks. Tātad kādi 3000.

Atsevišķs atbalsts nepieciešams arī Latvijas tumšgalves selekcijas darba organizēšanai. Viens no asociācijas mērķiem ir palielināt novērtēto dzīvnieku skaitu. Latvijas tumšgalve ir laba mātes šķirne gaļas ražošanai. Šī šķirne ir izturīga, piemērota vietējiem apstākļiem, tā labi izmanto barību, ir aktīva un ēdelīga ganībās. Tai nevajag daudz spēkbarības, lai dabūtu atpakaļ vēlamo gaļas iznākumu. Tieši tādēļ pastāv vaislas ražošanas saimniecības, kas dod labus mātes šķirnes jaunos dzīvniekus, ko nopērk gaļas ražošanas saimniecības, lai tālāk krustotu ar gaļas teķiem un pēcnācējus pārdotu gaļā. Mēs sevi šajā nepārtrauktajā ražošanas procesā redzējām tieši kā labas šķirnes audzētājus. Tātad mūsu galvenais uzdevums ir garantēt kvalitāti. Katru gadu prasības šķirnei tiek paaugstinātas.

APLOKĀ. Lat­vi­jas tumš­gal­ves ar jū­li­ja bēr­niem. Pērn 20 jau­nās šķir­nes ai­ti­ņas aiz­ce­ļo­ju­šas uz Si­gul­das no­va­du, drī­zu­mā tur do­šo­ties nā­ka­mās 20.

 

LŪSIS. Dai­ga ap­gal­vo, ka tik gudrs te­ķis vi­ņai vēl ne­kad ne­esot bi­jis. Lū­sim būs gā­dāt par kva­li­ta­tī­vu Lat­vi­jas tumš­gal­ves šķir­nes tur­pi­nā­ju­mu.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
10. Septembris, 2010

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri