23. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Valgudis, Ralfs, Vitālijs

Dzimst jauna makšķernieku tradīcija

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Vai­rums no vi­ņiem cits ci­tu pa­zīst pa ga­ba­lu, kaut arī sau­lai­nās vai le­dai­nās die­nās pa­ras­ti cits ci­tam pa­ai­rē ga­rām vai no­čā­po gar āliņ­ģi. Tie ir mūs­pu­ses ak­tī­vā­kie mak­šķer­nie­ki. Piekt­dien šie no­piet­no ziv­ju sa­val­dī­tā­ji, IK «Lī­da­ci­ņas lai­vās» īpaš­nie­ces Ja­nas Be­ķe­res, bied­rī­bas «No Sa­la­cas līdz Rū­jai» ko­or­di­na­to­ra Ojā­ra Be­ķe­ra un Val­mie­ras med­nie­ku un mak­šķer­nie­ku bied­rī­bas iz­pild­di­rek­to­ra Vi­tā­li­ja Za­ča ai­ci­nā­ti, Ve­ca­tes kul­tū­ras cen­trā sa­nā­ca uz bal­li.

Dzimst jauna makšķernieku tradīcija

Ziv­ju smar­žas ie­kār­di­nā­tās ka­ķe­nī­tes Ine­tas un run­ča Mod­ra va­dī­ta­jā sa­rī­ko­ju­mā no­piet­nas sa­ru­nas mi­jās ar Ve­ca­tes paš­darb­nie­ku dzies­mām un de­jām.

Attēlā:

AR SMAIDU. Prieks par mak­šķer­nie­ku bal­li gan tās ro­si­nā­tā­jiem Ja­nai un Ojā­ram Be­ķe­riem (vi­dū), gan bal­vu sa­ņē­mē­jiem Val­dim Za­ri­ņam (no krei­sās) un Viktoram Zak­rev­skim.

Āri­jas Ro­ma­nov­skas fo­to

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
25. Janvāris, 2012

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri