20. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Bernhards, Boriss

Veselība un labklājība

Tīrības telpa "Mazgāmuti" Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otrdien, 20. novembrī, biedrības Kristīgais žēlsirdības centrs telpās Valmierā, Stacijas ielā 26, notika jaunās tīrības telpas Mazgāmuti svinīga atklāšana, ko ar savu klātbūtni pagodināja arī Valmieras pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis Boķis.

Aprunājies ar savu farmaceitu!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Oktobrī notiek Latvijas Farmaceitu biedrības un veselības portāla www. medicine. lv organizēta kampaņa Zāles var kļūt bīstamas! Aprunājies ar savu farmaceitu, kurā iesaistījušās visas Latvijas aptiekas.

Muguras sāpju vaina meklējama citur

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mūsdienās vairums cilvēku kaut reizi dzīvē ir saskārušies ar muguras sāpēm, tāpēc šī tēma, līdzīgi kā smēķēšana un citas gadu no gada aktuālas lietas, tiek cilātas visai bieži. Par to nešaubās arī ugunsdzēsējs HARDIJS ĶĪSĪTIS, kas brīvajā laikā strādā Vingrošanas studijā par fizioterapeitu. Interese par veselīgu dzīvesveidu sākusies ar pirts lietām un turpinājusies Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, kur iegūta augstākā izglītība fizioterapijā, paralēli pie vairākiem profesoriem mācoties arī masāžu.

Cilvēki šeit jauki: kāpēc lai viņiem nepalīdzētu?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā saka Kocēnu pagasta ārsta palīdze SARMĪTE BRAČKA. Savējā, jo Kocēni ir viņas dzimtā puse, kurā joprojām ir viņas mājas. — Bērnībā nešpricēju ne lelles, ne lāčus, bet gan skolā, gan vispār dzīvē vienmēr gribējies palīdzēt cilvēkiem. Droši vien tāpēc blakus mediķes darbam man patīk darboties arī sociālajā dienestā, ar savām zināšanām un pieredzi palīdzot veciem un slimiem cilvēkiem.

Ar māju sajūtu "Rožkalnos"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ir kāda vieta Latvijā, ko neietekmē apkārt notiekošais ekonomiskais bums, politiķu intrigas vai televīzijas piedāvājums. Tas nav nekāds kūrorts, kur aizbraukt atpūsties, šo vietu daudzi jauni cilvēki jau vairākus gadus sauc par savām īstajām mājām. Tomēr, strādājot šeit, diez vai kāds jūtas noguris, jo ir starp savējiem, savā kopienā, savās mājās.

Sportiska diena Rūjā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

VSAC «Vidzeme» filiālē «Rūja» 7. jūnijā notika sporta spēles «Rūjas kauss». Turpinot tradīcijas, nodrošinājām iespēju klientiem satikties citam ar citu, pierādot savu sportisko varēšanu.

Palīdz simtiem cilvēku un novēl rūpēties par acu veselību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Šis ir jau mans piektais ceļojums uz Latviju, Valmieru, un vienmēr esmu laimīgs šeit būt. Ir liels gandarījums, ka ar savu akciju varējām palīdzēt cilvēkiem, — pēc piecām saspringta darba dienām Valmierā teica Dave Bennett, ASV Mičiganas štata Lauvu kluba biedrs.

Valmierā atzīmēs Dienu bez tabakas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

31.maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Diena bez tabakas (World no Tobacco Day), kad sabiedrība tiek aicināta pievērst uzmanību smēķēšanas un tabakas atkarības problēmai visā pasaulē. Arī Valmierā, Valmieras Valsts ģimnāzijā 30.maijā plkst.11:00 tiks organizētas aktivitātes skolu jauniešiem, pedagogiem un medicīnas personālam, aicinot pārdomāt veselīga dzīvesveida nozīmi un tā ietekmi uz kopējo cilvēka veselības stāvokli un labsajūtu.

Jauki, ka pasaulē ir tik labi cilvēki

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms dau­dziem ga­diem Lat­vi­jā ra­du mā­jas ap­mek­lē­ja In­gu­na Laim­do­ta Fau­ser no Mi­či­ga­nas šta­ta Ame­ri­kā, arī vi­ņas vī­ram, ve­te­ri­nār­ār­stam Tim Fau­ser ie­pa­ti­kās mū­su ze­me, un vi­ņi, sa­va Lau­vu klu­ba bied­ri, sa­sta­pa jau to­laik vie­nu no ak­tī­vā­ka­jiem Lau­vu klu­biem Lat­vi­jā — Val­mie­ru, un kopš 2002. ga­da (čet­ras rei­zes ik pa di­viem ga­diem un pēc ti­kai maz­liet ga­rā­ka starp­brī­ža at­kal šo­ne­dēļ) LION bied­ri no ASV sa­dar­bo­jas ar vēs­tu­ris­kā Val­mie­ras ra­jo­na ve­ca­jiem cil­vē­kiem, kas sa­skā­ru­šies ar sa­dzī­ves un ļo­ti bie­ži arī ar iz­tik­ša­nas grū­tī­bām un kas acu ār­sta ap­mek­lē­ju­mu vai jau­nu briļ­ļu ie­gā­di spies­ti at­likt pat uz ne­zi­nā­mu lai­ku.

Vidzemes slimnīca sadala savus oskarus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vid­ze­mes slim­nī­cā Val­mie­rā Ga­da no­ti­ku­mu no­mi­nā­ci­jas ti­ka no­sauk­tas ti­kai ot­ro ga­du, bet šī tā­pat kā ki­no­pa­sau­les sla­ve­nā os­ka­ru ce­re­mo­ni­ja — tā la­bes­tī­gi to no­dē­vē­ja pa­sā­ku­ma va­dī­tā­ji ak­tie­ri Imants Strads un Ģirts Rā­viņš — slim­nī­cā, lie­kas, vei­do­jas par skais­tiem at­zi­nī­bas un ko­pā bū­ša­nas svēt­kiem.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri