26. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Eiženija, Ženija

Valmierietis

Bet Laimonis spēlēja blūmīzeri...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vēl nesen viens  no populārākajiem valmieriešiem bija vēsturnieks, novadpētnieks, senlietu pazinējs, daudzpusīgi gudrs cilvēks, Kārlienas lords, misters Filanders drauga Andreja Dripes  triloģijā Bez skaistas maskas — Laimonis Liepnieks. Viņa kolekcija Vidzemes pasta vēsture starptautiskajās izstādēs ieguvusi pašus augstākos apbalvojumus.

Spēt ir interesantāk

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Interesantāk! Dai­gas dzī­vē, ie­spē­jams, šis ir viens no mo­tī­viem. Jo vi­ņa prot daudz­ko, kam pie­ska­ras ar prā­tu, pār­vērst sirds­dar­bā, pa­rā­dīt: re, cik tas ir for­ši!

Idejā — tikai ar prieku

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No Daces Grīnvaldes CV

1989. gadā absolvējusi Cēsu 1. vidusskolu, 1993. gadā — Rīgas Lietišķās mākslas koledžas trikotāžas modelētāju nodaļu. Latvijas Mūzikas akadēmijā ieguvusi profesionālās izglītības pedagoga sertifikātu. No 1994. līdz 2010. gadam — Valmieras Mākslas vidusskolas trikotāžas modelēšanas pedagoģe. No 1999. gada salona-darbnīcas DG STILA GRUPA īpašniece. Ar tērpu kolekcijām 90. gados piedalījusies Baltijas valstu modes mākslinieku konkursā Mode. Māksla. Mūzika, dažus gadus vēlāk 3. Baltijas jauno modes mākslinieku un dizaineru un Vidzemes frizieru un kosmetologu konkursos.

No 2007. gada veidojusi interjerus kultūras un tautas namos Mazsalacā, Cesvainē, Kocēnos, Vaidavā, Bērzainē, Rugājos, Rēzeknes virsmežniecības atpūtas bāzē, privātmājām, dzīvokļiem ne tikai Valmierā.

 

Mašīnists

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

JU­RIS MEL­BĀR­DIS dzi­mis mā­jā, ku­ra 1944. ga­da sep­tem­brī no­de­ga ko­pā ar Val­mie­ras dzelz­ce­ļa sta­ci­ju. Vē­lāk ta­jā vie­tā bi­ja pie­mi­nek­lis Sta­ļi­nam (kur tas pa­li­cis?), ta­gad — pie­mi­ņas ak­mens tiem, ku­rus vi­ņa liel­va­dī­bā iz­sū­tī­ja.

Kad hobijs pārtop darbā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

DĀ­VIS DORŠS stu­dē so­ci­oteh­nis­ko sis­tē­mu mo­de­lē­ša­nu ma­ģis­tran­tū­ras stu­di­jās Vid­ze­mes Augst­sko­lā, 2011. ga­da va­sa­rā ab­sol­vē­jis šai pa­šā augst­sko­lā me­di­ju un žur­nā­lis­ti­kas stu­di­ju prog­ram­mu. Ar šo se­mes­tri viņš augst­sko­lā pa­sniegs kur­su «Mul­ti­me­di­ju žur­nā­lis­ti­ka», ku­rā stu­den­ti ap­gūs teh­nis­kas lie­tas — kā uz­fil­mēt un sa­mon­tēt sa­tu­ris­ku video.

Cenšos nebūt lētticīgs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iepazīsimies: KASPARS KALNIŅŠ, 28 gadus vecs. Bijušais jelgavnieks, nu jau dažus gadus valmierietis. Domā, ka te ieradies uz palikšanu.

Nākotnē, iespējams, vadīs ostu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Klusā, smaidīgā meitene, kas ārēji ir tik trausla un maiga, ir ar tādu pašu dzelžainu gribasspēku kā meitene ar pūķa tetovējumu populārajā kriminālromānā. Savulaik INGA SĀRE, Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta vecākā referente, pamatīgi nošausmināja gan vecākus, gan Valmieras Viestura vidusskolas skolotājus, kad pēdējā klasē paziņoja savu izvēli studēt Latvijas Jūras akadēmijā Ostu vadības programmā. Tagad viņas iegūtā specialitāte ir ekonomiste ostu vadībā.

Nekas nav beidzies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Latviski likteņi

MĀRA PLIKŠA dzimusi Putniņu ģimenē Rūjienā. Viņas tēva ģimene liela: trīs māsas un trīs brāļi. Ļoti latvisks viņu liktenis, varām, laikiem mainoties, arī tāpēc, ka visus trīs brāļus iesauc latviešu leģionā. Elmārs paliek Volhovas purvos, pēc kara un nometnēm atgriežas divi, Māras tēvs Leonards un Alfrēds. Leonards sver 38 kilogramus. Spēkus atgūst, taču bailes iedzītas visam mūžam. Pat tik lielas, ka viņš tā arī neaizbrauca uz Brāļu kapiem Lestenē, lai paklusētu, atcerētos, noliktu ziedu pie plāksnes, kurā ierakstīts viņa brāļa vārds. Arī Māru mēģinājis atturēt, viņa tomēr piemiņas vietā bijusi. Viņa arī saglabājusi tēva albumus, ļoti daudz fotogrāfiju.

Ar Padega mantojumu un ne tikai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šis gads tēlotājas mākslas dzīvē izskan Kārļa Padega simtgades zīmē. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā atvērta māksliniekam veltīta izstāde, kuras kurators ir mākslas zinātņu doktors, Vidzemes Augstskolas profesors JĀNIS KALNAČS, māksliniece — Anna Heinrihsone. Līdz ar šo izstādi muzejs durvis slēdz, jo sāksies restaurācijas darbi.

Valmieras dārzniecības. II

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms sākt otro ekskursu Valmieras dārzniecību lietās, gribu teikt lielu paldies par atsaucību iepriekšējā Valmierietī izteiktajam aicinājumam. Atsaucās trīs dāmas. Pati pirmā ar savu e-pastu mani pārsteidza Ilga Nyirady kundze no Austrālijas. Viņa izlasījusi par Valmieras dārzniecībām Valmierietī un nosūtījusi rakstu arī Jura Bērziņa meitai Ilzei Sidnejā. Nosūtīju Ilgas kundzei dažus kādreizējās Bērziņa dārzniecības šī rudens skatus un ļoti ceru, ka lasītājiem būs iespēja izlasīt arī kādas autentiskas atmiņas no šīs pazīstamākās Valmieras dārznieku dzimtas pārstāvjiem ķenguru zemē.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri