19. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Alnis, Andulis

Valmierietis

Nav bezkaislīgs šis darbs

Reģistrēties, lai varētu balsot
1

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta telpās smaržo kā bibliotēkā, un ne velti, jo te tiek glabātas visas Latvijas dzimtsarakstu nodaļu dokumentu otrās kopijas. Var tikai iedomāties, cik daudzu cilvēku dzīvescikla dokumentāciju glabā šīs mapītes — kad dzimis, precējies un miris…

Atkal kalnos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ceturtā vieta Pasaules kausa izcīņas posmā supergigantā un vietas labāko piecpadsmitniekā vēl piecos PK posmos ir rezultāti, ko astoņdesmito gadu beigās kalnu slēpošanā vēl zem toreizējās Padomju Savienības karoga sasniedza valmieriete Ulla Ģērmane, tolaik vēl Lodziņa, un tiem ne pirms, ne pēc tam nevienam Latvijas sportistam nav izdevies pat kaut cik tuvoties. Nu jau vairākus gadus kā uz kalnu slēpošanas virsotnēm tiekties sākuši Ullas un Edija Ģērmaņu atvases Dženifera un Everts, pagājušajā ziemā pirmo reizi vairākus mēnešus pavadot treniņnometnē Austrijā.

Te ir mana vieta

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā Vidzemes Augstskolas absolventam man allaž ir prieks par savas Alma mater veiksmēm un sasniegumiem. Prieks arī par tiem studiju biedriem, kas nolēmuši saistīt savu karjeru ar augstskolu un tās attīstību. Esmu jau Liesmā un Valmierietī ar vairākiem no viņiem iepazīstinājis, bet šoreiz kārta ir ViA Sociālo zinātņu fakultātes lektorei un Masačūsetsas universitātes doktorantei LIENEI LOČMELEI.

"Hesburger" būs arī Jāņparkā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jāņparkā, Rīgas ielas kreisajā malā (skatoties no pilsētas puses), blakus mazbānīša bijušajam uzbērumam, iecerēts būvēt ātrās ēdināšanas restorānu Hesburger.

"Liesmas" pielikumu "Valmierietis" var iegādāties atsevišķi Valmieras tūrisma informācijas centrā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mūsu Liesmas pielikumu sākām izdot kā velti pilsētas skaistajai 720. jubilejai, pirmais Valmierietis iznāca 2003. gada 30. aprīlī. Jūtam, ka lasītāji to iemīļojuši, tāpēc atradām iespēju, kā ar to varētu iepazīties arī pilsētas viesi. Saņēmām atsaucību, un tagad Valmieras tūrisma informācijas centrā Valmierieti var iegādāties atsevišķi.

Valmieras dārzniecības. VI

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­dien, kad par Val­mie­ras 1. dārz­nie­cī­bas bi­ju­šo go­dī­bu vairs lie­ci­na vien pār­pa­li­ku­šie sil­tum­nī­cu pa­ma­ti, grū­ti ie­do­mā­ties, ka tū­līt pēc ka­ra ša­jā saim­nie­cī­bā bi­ja ne ti­kai sil­tum­nī­cas, bet arī pla­ši dār­zi. Lūk, ko at­ce­ras Va­li­ja Ābe­le.

Bet Laimonis spēlēja blūmīzeri...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vēl nesen viens  no populārākajiem valmieriešiem bija vēsturnieks, novadpētnieks, senlietu pazinējs, daudzpusīgi gudrs cilvēks, Kārlienas lords, misters Filanders drauga Andreja Dripes  triloģijā Bez skaistas maskas — Laimonis Liepnieks. Viņa kolekcija Vidzemes pasta vēsture starptautiskajās izstādēs ieguvusi pašus augstākos apbalvojumus.

Spēt ir interesantāk

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Interesantāk! Dai­gas dzī­vē, ie­spē­jams, šis ir viens no mo­tī­viem. Jo vi­ņa prot daudz­ko, kam pie­ska­ras ar prā­tu, pār­vērst sirds­dar­bā, pa­rā­dīt: re, cik tas ir for­ši!

Idejā — tikai ar prieku

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No Daces Grīnvaldes CV

1989. gadā absolvējusi Cēsu 1. vidusskolu, 1993. gadā — Rīgas Lietišķās mākslas koledžas trikotāžas modelētāju nodaļu. Latvijas Mūzikas akadēmijā ieguvusi profesionālās izglītības pedagoga sertifikātu. No 1994. līdz 2010. gadam — Valmieras Mākslas vidusskolas trikotāžas modelēšanas pedagoģe. No 1999. gada salona-darbnīcas DG STILA GRUPA īpašniece. Ar tērpu kolekcijām 90. gados piedalījusies Baltijas valstu modes mākslinieku konkursā Mode. Māksla. Mūzika, dažus gadus vēlāk 3. Baltijas jauno modes mākslinieku un dizaineru un Vidzemes frizieru un kosmetologu konkursos.

No 2007. gada veidojusi interjerus kultūras un tautas namos Mazsalacā, Cesvainē, Kocēnos, Vaidavā, Bērzainē, Rugājos, Rēzeknes virsmežniecības atpūtas bāzē, privātmājām, dzīvokļiem ne tikai Valmierā.

 

Mašīnists

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

JU­RIS MEL­BĀR­DIS dzi­mis mā­jā, ku­ra 1944. ga­da sep­tem­brī no­de­ga ko­pā ar Val­mie­ras dzelz­ce­ļa sta­ci­ju. Vē­lāk ta­jā vie­tā bi­ja pie­mi­nek­lis Sta­ļi­nam (kur tas pa­li­cis?), ta­gad — pie­mi­ņas ak­mens tiem, ku­rus vi­ņa liel­va­dī­bā iz­sū­tī­ja.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri