22. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Tamāra, Dziedra

Tūrisms un daba

Lai Latvijas ūdeņos neizzūd senākā zivs — zutis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pārceļojums

Pēc gadiem desmit, kad makšķernieki Latvijas upēs un ezeros atkal lomos vilks vienu no visnoslēpumainākajām, bet ļoti garšīgu zivi — zuti, kādam var ienākt prātā kalendārā iezīmēt īpašu Zušu dienu — 24. maiju.

Pūču krusttēvs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valmierietis Ainars Rencis var lepoties, ka kļuvis par krusttēvu vismaz pieciem pūcēniem. Jau otro gadu viņa uzstādīto būri par piemērotu ligzdošanas vietu izvēlējušās meža pūces.

Eksotika Valmieras pievārtē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aizbraucot uz laukiem, cilvēki parasti pieraduši tur redzēt govis, cūkas, aitas un citus mājlopus, taču tepat Valmieras pievārtē, Rencēnu pagasta zemnieku saimniecībā «Vildēni», iespējams tuvāk iepazīt daudz eksotiskākus dzīvniekus — Austrālijas emu, kazuārus, kivi, fazānus, minicūciņu un vēl daudzko citu interesantu.

Rūjā uzpeldējušas beigtas zivis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Burtnieku novada pašvaldības dabas resursu nodaļas inspektors Aldis Ansons sestdien no makšķerniekiem saņēma ziņu, ka Burtniekā Rūjas straume ienes beigtas zivis. Skanēja pat pārmetumi, ka inspektors nenosargā ezeru pret malu zvejniekiem.

Vai Naukšēnos būt Cilvēkmuzejam?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Naukšēnu Cilvēkmuzeja nakts ir pagājusi. Ar ievziedu smaržu Rūjas līčos, lakstīgalu dziesmām un mežonīgiem odiem.

Salacas krastā būvēs piestātnes

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mazsalacas novada pašvaldība līdz ar vairākām citām bijušā rajona pašvaldībām iesaistījusies pārrobežu projektā Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS.

Noslēdzies projekts «Cilvēks vidē»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

3. maijā notika SIA ZAAO rīkotais vides izglītības projekta «Cilvēks vidē» noslēguma pasākums, piedalījās 260 bērni un pedagogi no Ziemeļvidzemes reģiona novadu 44 skolām un 22 pirmsskolas izglītības iestādēm. Dalībniekus šogad laipni uzņēma Valmieras sākumskola.

Tērē mazāk, maksā mazāk

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kurš gan negribētu, lai mūsu dzīvokļa īres maksu samazinātu tikai tāpēc, ka esam ietaupījuši ūdeni vai elektrību? Vai varbūt varētu saņemt atlaidi nākamā mēneša komunālajiem maksājumiem?

Sakopj Pekas pilskalnu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lie­lās tal­kas die­na Kau­gu­ru Pe­kas kal­na pils­kal­nā šo­gad bi­ja īpa­ša. Gan tā­pēc, ka kalns ti­ka sa­kopts, ga­ta­vo­jo­ties Dzī­vās vēs­tu­res die­nai «Be­ve­rī­na 2012», kas ššeit no­tiks 5. mai­jā, gan — vēl jo vai­rāk — īpa­šo tal­ko­tā­ju dēļ.

Veiksmes atslēga — sadarbība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viņ­ne­dēļ Val­mie­rā no­ti­ka pil­sē­tas paš­val­dī­bas sa­dar­bī­bā ar Vid­ze­mes Augst­sko­lu or­ga­ni­zē­tā Re­ģi­o­nā­lā tū­ris­ma kon­fe­ren­ce. Tik­ša­nās svēt­ki tū­ris­ma jo­mas spe­ci­ā­lis­tiem tur­pi­nā­jās di­vas die­nas, ie­pa­zīs­to­ties ar jau­nā­ko un ten­den­cēm ša­jā no­za­rē.

 

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri