23. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Haralds, Almants

Sports

Jaunas BMX trases Rubenē un Rīgā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­dien Ru­be­nē tie­ši ga­du pirms Lon­do­nas olim­pis­ko spē­ļu fi­nāl­brau­cie­niem šau­rā ģi­me­nes lo­kā at­klā­ta Mā­ra Štrom­ber­ga aģen­tū­ras (MŠA) ra­dī­tā BMX tra­se. Stās­ta MŠA ko­man­das va­dī­tājs un me­ne­dže­ris NORMUNDS TAIMS:

Rūjienas spēkavīrs — 2011

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piek­to ga­du Rū­jie­nas pil­sē­tas un no­va­da svēt­kus kup­li­nā­ja Val­mie­ras smag­at­lē­ti­kas klu­ba Spē­ka Pa­sau­le or­ga­ni­zē­tie stip­ro vī­ru ma­či. Šo­gad, lī­dzī­gi kā ag­rāk, tur­nīrs pul­cē­ja vī­rus, kas sa­vu spē­ku vēl nav de­mon­strē­ju­ši Lat­vi­jas ama­tie­ru vai eli­tes lī­gas spē­ka­vī­ru ma­čos, sa­vu­kārt jau­nums — ne­pie­cie­ša­mī­ba star­tēt pā­rī ar sa­vu sie­vu, drau­dze­ni vai mā­su — ie­vie­sa ko­rek­ci­jas ne vie­na vien cen­so­ņa plā­nos.

Olimpiešu kalvei pirmie desmit

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sestdien un svētdien Avotos, klātesot pirmajam olimpiskajam čempionam BMX Mārim Štrombergam, LOK prezidentam Aldonam Vrubļevskim un vēl veselam baram pašmāju un ārzemju sporta ļaužu, ar diviem BMX mačiem tika godam atzīmēta nacionālās sporta bāzes — SCO Centra BMX velotrases — 10 gadu jubileja.

Cik gatavs ir Štrombergs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pēc septiņu mēnešu dīkstāves lielajā BMX apritē pamazītēm atgriežas olimpiskais čempions un divkārtējais pasaules čempions Māris Štrombergs.

Izcili!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piektdienas vakarā Eiropas junioru čempionātā Serbijas galvaspilsētā Belgradā vēl nebijušu panākumu Latvijas peldēšanas vēsturē guva valmierietis Uvis Kalniņš, 100 m brīvā stila peldējumā izcīnot bronzas medaļu ar jaunu Valmieras rekordu — 50,18 s.

Gatavi skriet vēl 30 gadus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kādā senā anekdotē integrēties kāriem sveštautiešiem ieteikts peldēt pāri Daugavai — tad otrā krastā izkāpšot jau kā latvieši.

Trīsdesmito reizi — "Apkārt Vaidavas ezeram"!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tradicionālajam 11,7 kilometru skrējienam Apkārt Vaidavas ezeram — 30 gadu! Skrējiena idejas autors ir vaidavietis Raimonds Vītols, visus šos gadus galvenā organizatora pienākumus uzņēmies Jānis Dainis.

Burtnieks apriņķots jau piecreiz

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sestdien jau piekto reizi Vecatē notika tradicionālais velobrauciens Apkārt Burtnieku ezeram. Dalībniekiem tika piedāvātas dažādas  distances  —  ar vienātruma velosipēdiem 12 km, Vichy maratons — 65 km, pusmaratons — 48 km, kā arī mazie aplīši bērniem.

Brīvprātīgie ministram piespēlē bumbu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ak­tī­va pil­so­nis­ku­ma vei­ci­nā­ša­nai 2011. ir pa­slu­di­nāts par Ei­ro­pas Brīv­prā­tī­gā dar­ba ga­du (EBDG), kad Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas da­līb­val­stīs po­pu­la­ri­zē brīv­prā­tī­gā dar­ba vēr­tī­bas un no­zī­mi sa­bied­rī­bā.

Pirmoreiz Valmierā, Latvijā, Ziemeļeiropā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar pēc­pus­die­nā ar Po­li­jas un Tu­ni­si­jas iz­la­šu spē­li Val­mie­rā sā­kās FIBA U-19 pa­sau­les čem­pi­o­nāts bas­ket­bo­lā ju­ni­o­riem.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri