23. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Haralds, Almants

Kultūra un Izklaide

Oļģerts Kroders svin 90. dzimšanas dienu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otr­dien re­ži­sors Oļ­ģerts Kro­ders vi­sas die­nas ga­ru­mā sa­ņē­ma zie­dus un ap­svei­ku­mus sa­vā dzim­ša­nas die­nā. «Ve­cums vis­pār ir lie­la cū­cī­ba,» al­laž ap­gal­vo Kro­ders, to­mēr sa­vu de­viņ­des­mit­ga­di meis­tars pa­va­dī­ja ar prie­ku. Jau no pa­ša rī­ta uz te­āt­ri ti­ka no­gā­dā­tas pu­ķes no Sa­ei­mas priekš­sē­dē­tā­jas Sol­vi­tas Ābol­ti­ņas, Lat­vi­jas zi­nāt­ņu aka­dē­mi­jas un ju­bi­lā­ra ie­mī­ļo­ta­jiem «Rā­tes vār­tiem».

Sadarbības projekta foto izstāde

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Rū­jie­nas kul­tū­ras na­mā at­klā­ja Ai­ga­ra La­pi­ņa un Ples­ka­vas fo­to­māk­sli­nie­ku stu­di­jas «Li­sa» pār­stāv­ju Igo­ra So­lov­jo­va, Ol­gas Ba­la­bei­ko un Je­ka­te­rī­nas Ko­ļes­ņi­ko­vas iz­stā­di «Za­ļais tilts». Iz­stā­des at­klā­ša­nas lai­kā ra­do­šā­ka­jai mē­ne­ša mei­te­nei Ples­ka­vā arī pa­snieg­ta bal­va «Miss Dia­dēm».

Režisors, kam nebija izvēles

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Oļ­ģerts Kro­ders cer, ka 9. au­gus­tā va­rēs mie­rī­gi pār­kāpt de­viņ­des­mit ga­du sliek­sni. Jo te­āt­ris ir vies­iz­rā­dēs Rī­gā, ta­jā va­ka­rā spē­lēs Ka­ra­li Lī­ru. Viss lie­lais šums no­tiks pēc mē­ne­ša, 10. sep­tem­brī, kad pa­re­dzē­tas ofi­ci­ā­lās ju­bi­le­jas svi­nī­bas ar ci­tu Lat­vi­jas te­āt­ru ap­svei­ku­miem, svi­nī­gām ru­nām, lūg­tiem vie­siem, bet pā­rē­jai tau­tai to tieš­rai­dē rā­dīs Lat­vi­jas te­le­vī­zi­ja.

Teātris sāk "notikumu" sezonu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Šajā sezonā mums katrs iestudējums būs notikums, — sākot 89. sezonu, sola Valmieras drāmas teātra direktore Evita Sniedze.

Paši pūta, paši dega

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No 20. līdz 24. jūlijam Tartu, Igaunijā, risinājās 48. starptautiskais tautas deju un mūzikas festivāls Eiropiāde 2011, kurā piedalījās 4500 dalībnieki no daudzām valstīm. Kopā ar 19 citiem Latvijas deju kolektīviem bijām arī mēs, Valmieras kultūras centra vidējās paaudzes deju kopa Pastalnieki.

Valmieriete Paula — Latvijas izcilnieku pusfinālā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otro gadu risinās Latvijas izcilnieku stipendiju konkurss, ko organizē Maxima Latvija sadarbībā ar telekompāniju LNT, radio SWH, uzdevumi.lv un e-klase.lv.

Tikai saujiņu zilu auzu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Trešdienas pievakarē Kocēnu centrā — sporta namā Kocēni — īpašā gaismā iemirdzējās zilā krāsa. Pagasta 1. bibliotēkas jaunajās telpās kultūras nama direktore Ināra Blūma atgādināja Imanta Ziedoņa Zilo pasaku.

Pasaule kļūst košāka

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jūlija pirmajās dienās Bērzaines tautas namā trīs dienas radošā darbnīcā strādāja biedrības «Sonore» sievietes, atsaucoties uz mākslinieces Maijas Brašmanes piedāvājumu — semināru «Iemācies ieraudzīt».

Labi apmeklēts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Arī šovasar, tāpat kā savā ilgajā pastāvēšanas laikā, Valmieras muzejs piesaista daudz apmeklētāju. Par to var pārliecināties, ielūkojoties gan muzeja izstādēs, gan viesu grāmatas ierakstos.

«Pērkonītis» dejo Krakovā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valmieras pamatskolas deju kopa «Pērkonītis» veiksmīgi atgriezusies no starptautiskā bērnu un jauniešu deju festivāla «Krakovjaks - 2011», kas notika Polijas pilsētā Krakovā. Ceļojums bija vienkārši fantastisks.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri