22. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Tamāra, Dziedra

Dzīvesstils

Latvieša dvēselei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las za­ļa­jā na­mi­ņā Bau­ma­ņa ie­lā nu jau tre­šo die­nu klau­sās, dis­ku­tē un iz­zi­na cil­vē­ki, kas in­te­re­sē­jas par diev­tu­rī­bu — se­no lat­vie­šu re­li­ģi­ju. In­te­re­sen­tiem sa­vas dau­dzu ga­du ga­ru­mā krā­tās at­zi­ņas dā­vā Ma­ru­ta Voit­kus-Lū­ki­na, kas šo no­ri­si no­sau­ku­si par diev­tu­rī­bas se­mi­nā­ru.

Kā top meistari

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Reti gadās, ka izstādē ar saviem darbiem piedalās māte un meita — Rencēnos Inārai audumi, Anetei pērļu rotas.

Autobrīnumi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vasara panesusies ekstrēma — te sutīga svelme tecina sviedrus no matu galiem litriem vien un asfalts saulē gluži vai raujas čokurā, te virs Valmieras vai visu nakti debesis vārās baltos zibeņos, un Lietus vīriņam vairākas reizes dienā no sliedēm noskrien pa cisternai remdena ūdens. Tāpēc arī domas par automašīnām šoreiz ir pavisam polāras...

Caurvēju pilsēta un tās idejas. II

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par Ķelnes izstādi INTERZUM runājot, gribas pajūsmot par stendu noformējumu, par rozīnīti katrā. Vieni no nažfiniera ražotājiem bija uzbūruši intīmu parka stūrīti, izmantojot tikai savas produkcijas atbilstošo koku sugu toņus.

Tā ir mana vieta, mana sūtība un būtība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Cienījamā «Liesmas» redakcija! Nosūtu mūsu laikrakstā «Kopsolī» publicēto interviju ar Latvijas Nedzirdīgo savienības Valmieras reģionālās biedrības tulku Ivetu Lāci-Miezīti. Varbūt šī intervija ir noderīga arī jūsu avīzei?
Ar cieņu Ivars Kalniņš

Par braukšanu ne tikai ar auto

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šoreiz divas aktualitātes — aizturēto iereibušo velosipēdistu arvien pieaugošais skaits un jaunumi autovadītājiem veselības izziņu lietās.

Suns palīdz cilvēkam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Canisterapijas nometnē Ilavā, Polijā, mācījāmies, kā ar īpaši apmācītu suni var palīdzēt cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, — stāsta Latvijas kinoloģiskās federācijas (LKF) sociālo programmu atbalsta grupas vadītāja Inguna Tihomirova. Regulāras mācības notiek ar LKF sadarbības partneru Polijas canisterapijas biedrības atbalstu.

Mūžs dziesmā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

JĀNIS ŠEKSTELLO jau dau­dzus ga­dus ir Val­mie­rā un pa­tā­lu no tās zi­nāms dzie­dā­tājs, so­lists.

Pastalu Jāņa apavnieka mūžs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dau­dzi, īpa­ši de­jo­tā­ji, šo in­te­li­ģen­to vī­ru Rai­mon­da Pau­la ve­cu­mā pa­zīst tie­ši kā Pa­sta­lu Jā­ni. Pa­tie­sī­bā, at­zīst JĀNIS ZĀRDS, pa­sta­las arī pa­li­ku­šas vie­nī­gie apa­vi, ko viņš pa rei­zei pa­ša prie­kam kā­dam uz­tai­sa. Bet pirms ga­diem...

Jaunieši piedāvā Velo modes skati

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pil­sē­tas svēt­kos sest­dien Vec­pui­šu par­kā no­tiks Ve­lo Fas­hi­on Show jeb Ve­lo mo­des ska­te, ko rī­ko Val­mie­ras no­va­da fon­da jau­nie­šu ide­ju la­bo­ra­to­ri­ja. Stās­ta Val­mie­ras no­va­da fon­da jau­nie­šu ide­ju la­bo­ra­to­ri­jas ko­or­di­na­to­re Gundega Siliņa:

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri