20. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Venta, Salvis, Selva

Apstiprināts Valmieras pašvaldības 2015. gada budžets

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Valmieras pilsētas pašvaldības dome apstiprinājusi 2015. gada budžetu. Pašvaldības 2015. gada kopbudžeta ieņēmumi, kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu, plānoti 30,56 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8% vairāk nekā sākotnēji apstiprinātajā 2014. gada plānā, un veido aptuveni 1 239 eiro uz vienu Valmieras iedzīvotāju (uz 01.07.2014. Valmierā dzīves vietu bija deklarējuši 24 662 iedzīvotāji). Kopējie pašvaldības ieņēmumi, bez saņemtajiem transfertiem, ir 837 eiro  uz vienu Valmieras iedzīvotāju. Savukārt pašvaldības izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 30,52 miljonu eiro apmērā.

Apstiprināts Valmieras pašvaldības 2015. gada budžets

2015. gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi, ieskaitot līdzekļu atlikumu uz gada sākumu, finansējuma nodrošināšanai pašvaldības obligāto maksājumu veikšanai un funkciju finansēšanai plānoti 30,05 miljoni eiro. Nodokļu ieņēmumi plānoti 17,23 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1,09 miljoniem eiro vairāk nekā sākotnēji 2014. gadā. Lielākais īpatsvars 2015. gada nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim (89,62%) un nekustamā īpašuma nodoklim (9,5 %). Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms budžetā plānots 15,44 miljonu eiro apmērā, tajā skaitā 147 tūkstoši eiro nodokļa iepriekšējā gada Valsts kases nesadalītais atlikums. Kopš 2015. gada 1.janvāra valstī ir palielināta minimālā darba alga (EUR 360), kā arī samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme uz 23%, kas arī ietekmē pašvaldības 2015. gada budžetu.

Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 2015. gadā plānots iekasēt 1,64 miljonu eiro apmērā, tajā skaitā iepriekšējo gadu parādus 84,1 tūkstoša eiro apmērā. Savukārt azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 149,1 tūkstoša eiro apmērā.

Nenodokļu ieņēmumos, ko veido procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi, sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašumu pārdošanas, Valmieras pilsētas pašvaldība 2015.gadā plāno saņemt  211 tūkstošus eiro.  Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem plānoti 1,58 miljonu eiro apmērā, ko lielākoties veido izglītības iestāžu un pansionāts „Valmiera” sniegtie maksas pakalpojumi. Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem) plānoti 9,39 miljonu eiro apmērā.

Lielāko pašvaldības izdevumu daļu 2015. gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, veidos izdevumi izglītībai – 13,58 miljoni eiro (49,6%). Izdevumi atpūtai, sportam, kultūrai un reliģijai plānoti 4,97 miljonu eiro apmērā (18,2%). Sociālajai aizsardzībai paredzēts izlietot 2,19 miljonus eiro (8%),  bet izdevumi izpildvaras institūciju uzturēšanai sastādīs 1,69 miljonus eiro (6,2%).  Pašvaldības teritoriju un mājokļu uzturēšanai paredzēti 1,59 miljoni eiro (5,8%), savukārt ekonomiskās darbības nodrošināšanai paredzēti izdevumi 1,55 miljonu eiro apmērā (5,6%). Iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” sastādīs 860,12 tūkstošus eiro (3,1%), kas ir par 187,5 tūkstošiem eiro (27,8%) vairāk nekā 2014.gadā.

Turpretim vides aizsardzībai paredzēti izdevumi 554,37 tūkstošu eiro apmērā (2,1%), kas ir par 56,16 tūkstošiem vairāk nekā aizvadītā gada sākotnējā plānā.

Kā norāda Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, „pašvaldības budžeta izdevumus ir ietekmējis valsts noteiktais minimālās algas palielinājums, līdz ar to lielākā daļa no pašvaldības budžeta pieauguma ir jānovirza atlīdzībai -  pedagogu darba algu samaksai pirmsskolas izglītības iestādēs, pansionāta, mājas aprūpes speciālistu un citu darbinieku algu segšanai. Sākot ar 2015.gada martu, arī Valmieras pilsētas pašvaldības policijas patruļdienests strādās katru dienu no 10.00 līdz 4.00 rītā, līdz ar to pašvaldības budžetā tiek paredzēta lielāka summa policijas darbības nodrošināšanai.”

2015.gadā Valmieras pilsētas pašvaldība ir izvirzījusi vairākus mērķus. Viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir īstenot Vidzemes Olimpiskā centra attīstības projekta 1.kārtu, uzbūvējot Valmierā jaunu peldbaseinu. Šī projekta realizācijai 2015. gadā ir paredzēta valsts mērķdotācija 2,56 miljonu eiro apmērā. Valsts mērķdotācija 40 tūkstošu eiro apmērā ir paredzēta arī  jauna bērnu rotaļu laukuma izveidei Pārgaujā un Latvijas Jaunatnes olimpiādes organizēšanai (12 tūkstoši eiro). Kopumā Latvijas Jaunatnes olimpiādes organizēšanai ir  paredzēti 45 tūkstoši eiro. Šogad tiks izstrādāts arī Vecpuišu parka tehniskais projekts, kā arī turpināta ielu izbūve un kapitālie remonti. 2015.gadā pilsētas satiksmes infrastruktūras sakārtošanai paredzēts izlietot 1,25 miljonus eiro. Tiks turpināta Andreja Upīša ielas rekonstrukcija, kam paredzēti 714,9 tūkstoši eiro, Brīvības ielas rekonstrukcija un citu ielu posmu remontdarbi. Ietvju, stāvlaukumu izbūvei un remontam paredzēti 172,54 tūkstoši eiro, tajā skaitā stāvvietu izbūve gar Alvila Freimaņa ielu, SIA „Vidzemes slimnīca” apmeklētājiem. Ielu projektēšanai un tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādei paredzēts finansējums 92,33 tūkstoši eiro, tostarp tehnisko projektu izstrādei Mūrmuižas ielas turpinājumam,  industriālajai zonai un Dzelzceļa ielas rajonam. Plānots rekonstruēt arī publisko tualeti Kārļa Baumaņa ielā 6A, stāvlaukumā pie Valmieras Kultūras centra. Šim nolūkam atvēlēti 51,6 tūkstoši eiro. 2015.gadā pašvaldība turpinās nodrošināt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai.

Pašvaldība ir saglabājusi visus sociālo pabalstu un pakalpojumu veidus iedzīvotājiem, nodrošinot gan transporta izmaksu kompensāciju noteiktām iedzīvotāju grupām, bērna piedzimšanas pabalstu 200 eiro apmērā, nakts patversmes darbību, sociālās mājas uzturēšanu, gan daudzus citus  sociālā atbalsta pasākumus. Plašāku informāciju par pašvaldības 2015.gada budžetu skatiet www.valmiera.lv.

Valmieras pilsētas pašvaldības budžets infografikā: https://magic.piktochart.com/output/4304529-pasvaldibas-budzets-2015

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Partneri