20. Oktobris, 2019
Vārda dienu svin: Leonīda, Leonīds

Aicinu atbalstīt industriālā parka izveidi

Reģistrēties, lai varētu balsot
 
Aicinu atbalstīt industriālā parka izveidi

Valmieras pilsētas pašvaldība ir sākusi sarunas ar Beverīnas novadu par Vidzemes industriālā parka izveidi, kā arī iespējamo administratīvo robežu maiņu, iekļaujot Valmieras pilsētā 118 ha lielu Beverīnas novada teritoriju. Šī teritorija ir paredzēta industriālā parka izveidei un jau esošās industriālās zonas paplašināšanai, jaunu ražotņu un darba vietu radīšanai visā reģionā. Tā ir ilgtermiņa attīstības iecere, kuras rezultātus redzēsim tikai pēc vairākiem gadiem. Industriālais parks pilnībā varētu tikt pabeigts 10 gadu laikā. Tomēr gribu uzsvērt, ka industriālā parka izveide ir iespēja, kuru nedrīkst palaist vējā, ļaujoties iedzīvotājus maldinošiem paziņojumiem vai mērķtiecīgai idejas sabotāžai, aiz kuras, iespējams, slēpjas personīga ieinteresētība. Līdz 9.februārim Beverīnas novadā norit industriālā parka ieceres publiskās apspriešanas process, kam sekos deputātu balsojums.

Aicinu atbalstīt industriālā parka izveidi

Gan Valmieras pilsētai, gan Beverīnas novadam industriālā parka izveide nozīmē pārmaiņas. Bieži vien cilvēki baidās no pārmaiņām, labāk turoties pie vecā, kas diemžēl nenesīs vēlamo rezultātu. Es esmu pārliecināts, ka ražošanas attīstība ir pareizs solis pilsētai un novadam, uzņēmējdarbības augšupejai un mūsu iedzīvotāju labklājībai.

Vidzemes industriālajā parkā, teritorijā starp apvedceļiem Cēsu un Smiltenes virzienā, paredzēts izveidot vairākas ražotnes, visupirms atbalstot vietējos ražotājus un izejmateriālu piegādātājus, un radot vairāk nekā 200 jaunas darba vietas, kas mums ir ļoti nepieciešamas. Beverīnas novadā, pēc Valsts nodarbinātības aģentūras sniegtās informācijas, decembrī trūka aptuveni 100 darba vietas, arī Valmieras pilsētā bezdarba līmenis svārstās no 6,5% - 7,1% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka mums ir aktīvi jārīkojas, lai iedzīvotāji varētu nodrošināt savas ģimenes, atrast darbu tuvējā apkaimē, lai Valmieras tehnikuma, Vidzemes Augstskolas sagatavotajiem speciālistiem būtu iespēja atrast darbu, bet darba tirgū - atbilstošs kvalificētu darbinieku pieprasījums un piedāvājums. Ir jārīkojas, lai mēs varētu piedāvāt darbavietas tiem Valmieras un novadu iedzīvotājiem, kas šobrīd strādā ārvalstīs, bet labprāt atgrieztos mājās.

Līdz ar industriālā parka izveidi, mēs lietderīgāk izmantotu to, ko sauc par teritoriālo kapitālu. Valmieras gadījumā tas ir ģeogrāfiskais novietojums - Igaunijas, Krievijas robežu tuvums, ērtā satiksme ar Rīgu, infrastruktūra, ceļu tīklojums un dzelzceļš, dabas resursi, zināšanas un kvalificēts darbaspēks. Tāpat arī tehnoloģiskās un pētniecības iespējas, kā arī pašvaldības sniegtais atbalsts uzņēmējdarbībai. Šis projekts ļaus mums piesaistīt arī papildu investīcijas, kas radīs pozitīvu ietekmi uz blakus nozaru un pakalpojumu sfēras attīstību. Mēs kļūsim pievilcīgāks reģions tiem, kas meklēs vietu uzņēmējdarbībai vai ražotņu izvietošanai, kas izvērtēs dzīvojamā fonda vai viesnīcu celšanu šeit.

Valmieras pilsētas pašvaldībai lielākā teritorija ražošanas attīstībai ir aptuveni 8 ha platībā, kas ir krietni par maz nopietnu ražotņu izvietošanai un investoru piesaistei. Tāpēc šobrīd industriālajam parkam izvēlētā vieta ir vislabākā, ņemot vērā teritorijas platību, iespējas izbūvēt visas nepieciešamās inženiertehniskās komunikācijas, pievadus, jau esošo dzelzceļa infrastruktūru un ceļu tīklu. Vidzemes industriālā parka izveidē, lai sagatavotu vietu ražošanai, Valmieras pilsētas pašvaldībai būs jāiegulda līdzekļi aptuveni 15 miljonu eiro apmērā. Tās ir lielas investīcijas un milzu atbildība. Pašvaldība centīsies piesaistīt Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļus, kas paredzēti uzņēmējdarbībai un izaugsmei, kā arī tie būs ieguldījumi no pašvaldības budžeta un investoru puses. Lai saņemtu ES atbalstu, būs jāiesniedz jau konkrēts līgums ar investoriem un jāsasniedz noteikti darbības rezultāti, tādējādi bažas, ka teritorijā nenotiks attīstība, ir liekas.

Vienlaikus industriālajam parkam izvēlētā vieta ir meža teritorija, tāpēc vides jautājumiem pievērsta īpaša uzmanība. Valmieras pilsētas pašvaldība vienmēr ir iestājusies par zaļu un tīru vidi iedzīvotājiem, kā arī vides vērtības respektējošu ražošanu. Industriālā parka izveidei nāksies veikt atmežošanu aptuveni 50 - 55 ha platībā, lai gan, ja arī netiktu īstenots Vidzemes industriālā parka projekts, atbilstoši meža apsaimniekošanas plānam, līdz 2018.gadam lielākajā daļā industriālā parka teritorijas būtu veikta kailcirte pēc vecuma. Tomēr jau tagad mēs esam domājuši, kā mazināt iespējamo ietekmi uz vidi. Plānots, ka tiks saglabāts dabiskais meža biotops un vērtīgās mežaudzes noteiktos nogabalos, atstātas platas mežu joslas gar ceļiem un veidotas apzaļumošanas zonas, kā arī īstenota kompensējamā meža ieaudzēšana līdzvērtīgā platībā, sadarbībā ar Beverīnas novadu. Jāpiebilst, ka 110 gadus vecai priežu audzei ir 3 - 4 mazāka spēja absorbēt CO2 no atmosfēras nekā jaunaudzei augšanas laikā. Pēc Valmieras pilsētas pašvaldības pasūtījuma starptautiska kompānija SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” izstrādā ietekmes uz vidi novērtējumu, bet Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AC Konsultācijas" arī industriālā parka sākotnējo sociāli – ekonomisko pamatojumu.

Pašvaldībām ar likumu ir noteikts pienākums rūpēties par saimniecisko darbību administratīvajā teritorijā un bezdarba mazināšanu, tāpēc es iestājos par attīstību, atbildīgu un videi draudzīgu ražošanu. Aicinu arī Beverīnas novada deputātus atbalstīt industriālā parka izveidi un saku paldies par dialogu, kas mums ir izveidojies. Tehnoloģijas ir mainījušās un ražotāji labprātīgi īsteno maz piesārņojošu un resursu efektīvu ražošanu, cenšoties izmantot atjaunojamos energoresursus, ieviešot stingru vides pārvaldības politiku un sertificējot ražošanas procesus atbilstoši starptautiskiem kvalitātes standartiem. Mūsdienu uzņēmēji rūpējas par vidi, kurā dzīvo viņu darbinieki, draugi un ģimenes.

Valmierietis

Es atbalstu! Jo nauda no debesīm nekrīt...to neatnes finanšu ministrs portfelītī...tā vienkārši ir jānopelna... ir reizēm smieklīgi klausīties, ka naudas nav, un nekā nav, bet kā kāds sāk reāli ko darīt, tā stop ... ir protams mums izveidojusies profesionālo vaimanātāju un skauģu pulciņš, kas nekad nepieļaus, lai kādam būtu labāk, un ir, kas jau tagad dzīvo neslikti uz senča jau kochoza laikā veikto afēru rēķina, taču labāka jušana ir ja apkārt mazāk to kas pie turības tikuši. Visās vēlēšanās vēlētājs ir prasījis aktivizēt uzņēmējdarbību, dot jaunas darba vietas un iemaksas pašvaldību un valsts budžetā - nu lūdzu te ir..... Cienījamie tautieši...bieži mēs politiķus apzīmējam, kā pērkamus, nezinošus vai divkosīgus, bet paši....kādi esam mēs paši???

Noraks

Ja nu kāds to Industriālo parka ideju noraks, tas viens no viņiem būs Valmierietis, jo viņa pārgudrība ikkatru patstāvīgi domājošu cilvēku atbaida un atbīda no visa tā, kam vien steidz piekrist Valmierietis. Tavi laiki, vecīt, ir prom uz neatgrišanos, nāk jaunie, kuriem ir ļoti patstāvīgi uzskati un kuriem riebj tādu senču kā Valmierietis vienīgi pareizā demagoģija

Neko nenoraks!

Neko Valmierietis nenoraks! Ja kads so patiesam grandiozo un loti logisko projektu ari noraks, tad tie bus vadosie un pusvadosie kadri Beverinas novada, kuri pasi nevar vienoties sava starpa par to, kuram lielaka teiksana un jautajumu izskirsanas tiesibas. No malas tur notiekosais loti atgadina veselu sunu baru uz vienas siena kaudzes.

Primitīvi

Noraks gan, arī ar šādiem Valmierieša demagoģiju cildinošiem komenjtāriem kā šis, kurš ir kā gaudei dziesma primitīvs par tiks ļoti sliktajiem Beverīnas novada cilvēkiem. Novadā ir gudri, pat ļoti veiksmīgi uzņēmēji, kas nebūt krasi nenostājas pret šo projektu. Taču tieši viņus neviens kopā nesauc, ar viņiem nerunā. Viņi nav suņu bars uz siena kaudzes, bet ar ļoti lielu pieredzi biznesā, kādas noteikti nav primitīvo komentāru rakstītājiem. Kad šādus pieredzējušus saimniekus primitīvi aizvaino, viņi tiešām var nostāties pret projektu un tad tiešām tas var izgāzties, jo laukos parasti vairums cilvēku domā tā, kā domā viņu saimnieki, darba devēji. Gan Valmieras, gan novada deputāti ir pārķa pašpārliecināti par savu pareizumu, ja neieklausās uzņēmējos. Gudri būtu bijis vispirms sasaukt kopā Valmieras un novada ietekmīgākos saimniekotājus. Ja viņi atrastu kopīgu valodu, projekts jau būtu tālu uz priekšu un to nespētu norakt pat Valmierieša un viņa piekritēju primitīvie komentāri.

vide

Šodienas vides fakti vienkārši iesparda

Valmierietis

OOOO kāda vērība manai personai...paldies, paldies...ooo un mans fans arī ierindā..ai..joprojām man atmiņā, kā manī viņš Gunti Vīksnu saskatīja... aber nu tad pie lietas ... īsti gan nesapratu, kur manā iepriekšējā domas gājienā fans pārgudrību saskatīja...hm..vai viņam jaunums, ka nauda neaug kokos un finanšu ministrijā? ... vai nav dzirdējis, ka Latvijā ir bezdarbs, un patukši pašvaldību budžeti? ...vai varbūt jaunums, ka tieši ražošana ir tā kas dod lielāko pievienoto vērtību? ..nu ja tas ir jaunums, tad manis klāstītais dažam ir pilnīgs kosmos .... Es protams nezinu, kā tas notiek iekš Kauguru pusē, taču Valmierā ir uzņēmēju konsultatīvā padome, kura sanāk regulāri, kur pilsētas tēvi un mātes apmainās ar informāciju un viedokļiem par aktualitātēm... aber Kauguru pusē ir postpadomju karteļu sistēma ar vēsturisku konfliktu, kas bieži izslēdz veselīgu attīstību un saimniekošanu... un tādēļ vien, ka ar dažiem karteļiem pienācīgi pašvaldības vadītāja nav parunājusi, tad šie mana fana formulētie ,,pieredzējušie saimnieki,, saka NĒ, un nekas nenotiek??? ...nu jā ļoti ,,progresīvs,, domu gājiens un valstiskuma izjūta.... vairāk gan izskatās pēc Sicīlijas parašām, kur politiķus pārvalda mafijas karteļi, kas arī pieņem lēmumus....nu re...izrādās viena Itālijas province pie mums tepat blakus....
PS. ak mans fans, ja nu atkal tavuprāt man ir sarakstījies, kas pārgudrs un nesaprotams, tu nekautrējies ...raksti, jo tev blakus es jūtos ĻOTI labi...nu gluži - ja ar mazu sarkasmu pārveidotu Vairas vēsturisko uzsaukumu šai situācijai, tad tas skanētu "Es esmu liels...Es esmu varens" ...mm eh...pat asara noritēja....

Kaut kas tur ir...

Šīs dienas vides faktu sižets http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/24.01.2015-vides-fakti.id42802/ atklāja ne visai tīrus pilsētas nodomus. Acīmredzot arī šis pilsētas kunga domu izplūdums nāca tiešā saistībā ar šīs dienas raidījumu LTV ēterā. Jautājums: Kā var šādam projektam nebūt ietekmes uz vidi novērtējums?

Līga

Es paskatījos, un zinu cik tāds izmaksā. Arī avīzē "Pravda" ne vis bija patiesība. Sižets liecina, ka kādam gan naudīgam uz šo zemi ir savi plāni.

Par Vidi!

Pēc šodienas sižeta Vides Vēstīs iecerētais VIP (Vidzemes Industriālais parks) Projekts izskatās, atvainojiet, visnotaļ apšaubāmi. Konkrētais projekts, nevis VIP ideja kā tāda. Ja kāds nav raidījumu redzējis, apskatieties gan, ir ko pārdomāt.
Ar saukli 'nauda pāri visam" neizdosies atsavināt valsts mežu (kas starp citu nepieder ne Beverīnas novadam, ne arī Valmierai, bet gan valstij), pārvērst to par degradētu teritoriju un vēl saukt sevi par "zaļi domājošiem". Ja vēl bāleliņus var mēģināt maldināt, saukt par Sūnciemiešiem, ko teiksiet EK?
Mežs nav tāda veida "teritoriālais kapitāls" kuru tā, hop, un pārvērst "skanošajā".

Nu jau

Beidz ņaudēt! Vides Faktu sižets bija ļoti vienpusējs un vājš - izskatījās, ka vidusskolēns būtu veidojis raidījumu. Tie, kas kaut ko saprot no medijiem un iepriekš ir skatījies Vides Faktus, redz, ka lētums spiežas cauri. Vai gadījumā te nav "nauda pāri visam"? Vai žurnālistiem paslīdēja kāja uz banknotes, ka netika kritiski izvērtēti visi aspekti un daudzpusēji apskatīta situācija. Ļoti skumji. Un sižeta beigās IT definēt kā atslēgu visām problēmām - tās ir muļķības. IT nevar nodarbināt gandrīz nevienu no bezdarbnieku rindas, jo IT tomēr nav jebkuram "pa zobam".

to valmierietis

Žēl, ka tev nav senča un izrādās karteli arī tu neesi.

Valmierietis

Nu - ja ar "senci" saprot Vecākus, tad tie man paldies Dievam ir, bet kartelī neesmu, jo esmu gana piestrādājis, lai varētu savu ģimeni uzturēt legāli...guļu mierīgi, un neraustos no klauvējiena pie dzīvokļa durvīm....neesmu skaudīgs, un patīk, ja vairāk ir darbi nevis runas.

Valmierietis

Ei...oho...te vis turpinās! Nu re kur labi salīdzinājumi...kā mežs, un jebkurš kam nav darbiņa var paēst zaļu sūnu un uzdzert skuju tēju, bet ja ražotne, tad teritorija ir DEGRADĒTA, jo tur tie pretīgie ražo un pelna ... Es neesmu pret ,,zaļu domāšanu,, , bet esmu pret aprobežotību un dažu ģimeņu karteļu vēlmi noairēt iespēju daudziem legāli nopelnīt līdzekļus lai dzīvotu un audzinātu bērnus šeit, nevis Īrijā vai kur citur plašajā pasaulē. Latvija ir ļoti zaļa zeme, bet tas kaut kā nemazina aizbraucēju straumes...viņi brauc tur, kur var dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. Izskatās, ka tie daži hektāri meža pēkšņi dažiem ir kā Svētais Grāls?!? Patiesībā, jau nē, jo cik nopratu Valsts mežu plānos pēc dažiem gadiem tāpat bija tur paredzēta kailcirte, tātad ne "zaļajā domāšanā" ir tā sāls, bet gan Kauguru puses sūnciemiešos. kas bļauj pēc sakārtotiem ceļiem un objektiem, pēc darba vietām un ienākumiem, bet jebko darīt lietas labā...nu nē...lai paliek kā ir. Un nākošais jautājums ir ...cik ilgi Jūs kalposiet un dziedāsiet kopā ar bijušā kolhoza vadītāja ģimenes un Co mafijas karteli? Vai maz Jūs vietējie zināt objektus un zemes, kas legāli ,,pielipa,, dažiem pirkstiņiem? Redziet tautieši....valsts neatkarību var pasludināt dažu stundu laikā, bet reālu brīvību iegūs vien tad kad pazudīs "muļķība" "kalpa dvēseles" un citas šī brīža sabiedrības iezīmes... Par cik man ir zināma ar celtniecību saistīta likumdošana un prasības, tad ir skaidrs, ka nekas, ko iespējami topošā objekta sakarā paredz Latvijas un ES likumdošana nevar tikt apiets vai neizpildīts.

miedzins nak

Draudziņ beidz snaukt un ej izgulies!

MF

Klau, Valmieras Varoni, ja reiz esi tik drosmīgs caur puķēm norādīt uz bijušā kolhoza "Kaugurieši" vadītāja "afērām", topi reiz īsts vecis - iznāc gaismā, nosauc savu vārdu un apstiprini savus izteikumus ar faktiem. Pretējā gadījumā tāda tukša d**šana vien ir. Tu jau tagad nožēlojams izklausies, ja esi spējīgs mirušu apvainot. Mirušie gan sevi varis aizstāvēt nespēj, bet es labprāt parūpēšos par Tēva vārdu. Nespēsi savus vārdus pierādīt ar darbiem - tukšas mucas skaņa tiem un bēdas Tev pašam. Un zini kas ir jocīgākais - man pat nekas nebūs jādara, lai Tu nelaimīgs kļūtu, tā ka pacenties - izglāb sevi un uzrādi faktus pats. Neliec man Tevi sameklēt caur IP adresi...
Ac
Māris Freimanis

Valmierietis

Man grūti, gan saprast, vai ,,Valmieras varoņa,, gods piešķirts man?, taču jebkurā gadījumā MF atgādināšu zināmas izmaiņas Latvijas politiskajā sistēmā pēdējo 20 ar kapeikām gadu laikā... ir parādījusies tā saucamā demokrātija un viedokļa paušanas brīvība.... kas jebkurā gadījumā nav visatļautība, un ja uzskatāt, ka likums ir pārkāpts, tad Jūsu pienākums ir doties uz tuvāko tiesību aizsargājošu iestādi un par to iesniegt iesniegumu, jo savādāk zem zināma krimināla širmīša esat nonācis pats, jo esat izteicis reālus draudus... tā kā, ja pašam nav juridiskas izglītības, tad aizejiet uz konsultāciju...iespējams, tā nav Kauguru pagastā pieejama...nu neko darīt - Valmierā ir....

valmierieti, tu tak esi nožēlojams

Mīkstais. Anonīmi tēlot gudru nav liela māksla!
Aplausi tev, esi parādījis, cik tevī daudz vīrišķība :)

skats no malas

Izskatās, ka valmierietis var aizskart visus un spriest par visu, bet drosmes nav.

Gļēvulim

Ja, Valmierieti, esi vecis ar minimālām goda atliekām, tad atsaucies uz Freimanā dēla aicinājumu un nosauc savu īsto vārdu. Pretējā gadījumā jāaicina šī portāla apmeklētājus un arī redakciju Tevi uzskatīt par Nulli vai reālu postpadomju telpā palikušu dinozauru, kuri prot domāt tikai primitīvi un tā arī nomirs, domājot, ka domā pareizi. Valmierieti, proties un paej malā,nepiesārņo pasauli ar primitīvām domām, jo nāk jauni, gudri cilvēki, kuru domāšanu Tev tā arī nesaprast nekad.

Valmierietis

Es jau draudziņ saprotu, ka esmu varens traucēklis ...hm, kā tu saki "jauniem , gudriem cilvēkiem", kas tik gudri man gan nešķiet, jo domā tieši kā saki "postpadomju telpā palicis dinozaurs,"...- pasens strīds viņiem pāri visam, un akmens cirvis tiem lielākais arguments... Ko šajā situācijā mainīs mans vārds? .... ,,cepšanās,, ir ap konkrētas teritorijas attīstību, un man nav pieņemamas dažu ļautiņu metodes, jo sevišķi atklāti līdz šim viņi paši gan nav bijuši - un tas tāpēc, ka reālu argumentu nav, tāpēc jāorganizē it kā "tautas revolūcija", vai ,,Kauguru nemieri 2,, ...bet tu mans fans esi brīvs (tāpat kā ikviens) paust savu viedokli, un arī aicināt uz jebko, kas ir likuma ietvaros....

skats no malas

Bet apvainot var tikai VALMIERIETIS

neesi tak gļēvulis

Nu vai tad nav drosmes iznākt atklātībā???? Laikam jau neesi tik tīrs un balts. No klauvējieniem pie durvīm nebaidies( tā pats rakstīji), bet atklātība baida gan. Kaut kā vārdi neiet kopā ar darbiem Tev!!!!

vīrietība, kur tu esi? (Valmierieti)

Ko mainīs tavs vārds? Es tev nosūtīšu puķes par humora devu manam sestdienas vakaram.

Nu ja esi tik informēts, tad

Nu ja esi tik informēts, tad nu apgaismo mūs vietējos nezinīšus par zemēm un objektiem kas ir pielipuši pie pirkstiņiem. Nu dikti jau gribās zināt.

Pilnigs sviests!

Apzelin, ka var prasit ietekmes uz vidi novertejumu, ja vel isti nav pat zinams, ko saja teritorija buves, ja vispar buves!? Tas ir pilnigs sviests, kurs gan jau kults kadu vietejo "nedabujuso" latifundistu burcina. Pats galvenai, nevajag aizmirst par to launumu, ko Valmierai un apkartnei nodarijis pasaule pazistams uznemums "Valmieras stikla skiedra", vai ne?

ko būvēs?

Tur jau tā lieta, ka IR zināms ko būvēs. Pavisam konkrēta OSB rūpnīca ar prognozējamu ražošanas jaudu, transporta plūsmu un zināmu investoru - PATA AB. Uz šo netiešas norādes ir J.Baika intervijā un šāda informācija tika apstiprināta publisko apspriešanu laikā Beverīnas novadā. Šis arī ir galvenais pamatojums "industriālā parka" projekta virzīšanai. Kā redzi ir pilnīgs pamats prasīt IVN jau šobrīd.

piedevām!

Investors Mierkalns prognozē iespējamās ražošanas jaudas ap 1000 kubikmetriem dienā. Ielīdu "mātē Gūglē" un izrādās, ka lielāko pasaules OSB plātņu ražotāju jaudas ir ap 1 300 kubikmetriem dienā. Ja tā, acīmredzot, būs pasaules, vai, vismaz Eiropas līmeņa ražotne, tad kā var iztikt bez ietekmes uz vidi novērtēšanas??? Tālāk iesaku rēķināt katram pašam - cik kubikmetru koksnes dienā būs jāpieved, kāds būs esošo ceļu noslodzes pieaugums, transporta kustības intensitātes pieaugums utt. Pilsētā pašā jau to nemanīs, toties apkārtējie novadi to jutīs pārpārēm, kad sāksies intensīva pārlādētu (kā jau pie mums pieņemts) baļķvedēju kustība, pie tam nepārtraukti visu diennakti.
Attīstība pāri visam? Nu nu...

Pilnigs sviests!

Apzelin, ka var prasit ietekmes uz vidi novertejumu, ja vel isti nav pat zinams, ko saja teritorija buves, ja vispar buves!? Tas ir pilnigs sviests, kurs gan jau kults kadu vietejo "nedabujuso" latifundistu burcina. Pats galvenai, nevajag aizmirst par to launumu, ko Valmierai un apkartnei nodarijis pasaule pazistams uznemums "Valmieras stikla skiedra", vai ne?

Valmierietis - Pilnīgajam sviestam

Jā...kādam ir varen uzkāpts uz ādas kurpītes..... Šķiedra protams "ļaunums"...un protams arī Valpro un Valmieras piens utt.....nu ja tā ļaunuma te nebūtu - un tā vietā būtu mežs...cik smuki un erotiski mēs te vēl palikušie ar plikiem dibeniem dzīvotu un tirgotu "zaļo domāšanu"!!!

Kā sauc, tā atskan!

Skatos, ka jūsu plikajām pakaļām asfalts ir kļuvis tīri patīkams! Bet pamēģiniet kaut reizi dzīvē iesēsties zaļā sūnā! Pēc asfalta un betona orgasms garantēts!

Metastazes no barona

Cik nu tur "zala domasana", Kauguru pagasta ka vel kolhozu laika valdija vietejais barons, ta vel sobaltdiem metastazes no vina pectecu intrigam nosaka meldinu tai dziesminai, kuru it ka neatkariga balstina megina uzvilkt vieteja pasvaldiba. Laiks dziede visu, iznemot ambicijas.

vezits

Lēnāk par tiltu draudziņ, gan jau norausi sev metostazi.

Zaļajiem

Atbalstu MF- turies un nepievērs uzmanību šiem lētajiem iebraucieniem. Ja viņiem nav argumentu, tad mēģina ķerties pie personālijām, vecum vecā metode. Prasti, nudien. Lai laba veselība un pienācīga alga Valmierietim (komentāru autoram).
Shēma ir atklāta, viņi cenšas novērst uzmanību un mēģinās stāstīt pīrāgus, kā nu tagad visi zaļi dzīvosim ar to VIP tepat pievārtē.

Līga

Zaļais tev ir pabalstu saņēmēja domāšana.

Tas vairs nav pat interesanti

Valmierietis kā labi apmaksāts provakators ar pat jau mirušu cilvēku zākājumiem sarunu ir novirzījis projām no Jāņa Baika aicinājuma apspriešanas. Ilgi šajā portālā nav bijusi tik plaša diskusija un viedokļu dažādība. Taču šī nav pirmā reize, kad iejaucas NeVaronis Valmierietis, līdz kura aprobežotībai normālam diskutētājam negribas nolaisties. Reizē ar to loģiski komentāri apsīkst

Zalajiem

Iesaku pārskatīt konkrētā VIP koncepciju kā tādu un tāpat ieteiktu jau procesa sākumā iesaistīt sabiedrību diskusijās un alternatīvu izstrādē. Tad nebūs jāmaskējas aiz argumentiem "tur tāpat būs kailcirte", kas no ekoloģiskā viedokļa netur kritiku un dabas resursu pirmapstrādes kā galvenās prioritātes konkrētajā gadījumā. Tādējādi varēsiet pārliecināt sabiedrību, ka jūs patiešām interesē rezultāts ilgtermiņā, nevis tikai process kā tāds ar visām no tā izrietošajām sekām.

Profs

Lai spēks un izturība Valmierietim. Iejaucies esi īstā reptiļu purvā, kur līdz šim bijusi sava kārtība(salīdzinājums ar Sicīliju ir labs!!!). Taču ir ok, jo arī daļa spēlmanīšu ir no purva miglas parādījušies. Es domāju, ka beidzamais laiks arī šos pagasteļus ar visu pabalstu ņēmēju armiju nostādīt uz normāla biznesa takas - respektīvi - cik nopelnāt, tik arī tērējat. Valmieras pilsēta zinās kur likt to miljonu ko katru gadu nomaksā izlīdzināšanas fondā nabadzīgo novadu uzturēšanai. Svaigs gais un skuju tēja noteikti lielai daļai liks realitāti nojaust. Nu vispār jau glupības te daudz - ha, novērtējums uz vidi? vai vispār te kādam ir sajēga, kam ir jābūt, lai tādu vispār veiktu? Nu nez vai te to vajadzētu skaidrot, taču Valmieras domei ir jāiet un tai nomuļķotai tautas daļai aiz pilsētas robežas un jāstāsta, jāstāsta, un jārēķinās, ka purva uzturētāji arī darīs savu smirdošo pretdarbiņu.

Ne Profs, bet Nezinītis

Pirms rakstīt, vajag zināt. Bevarīnas novads no izlīdzināšanas fonda naudu nesaņem. Derētu izlasīt kaut vai C. Purgales interviju Liesmā. Novads ir pašpietiekams ar tik lieliem ieņēmumiem budžetā, ka nauda par ietaupās. It sevišķi Kauguru pagastā uzņēmēji jau ir uz biznesa takas, no kā arī veidojas ieņēmumi novada budžetā, Viņiem no Valmieras palīdzību nevajag, tādēļ arī var lepni runāt pretī. Piekrītu tam, komentāram, kurā teikts, ka jārunā bija tieši un tikia ar viņiem, nevis ar deputātiem, kuriem novadā nekādas teikšanas nav.

Profs

Nelasu es intervijas, bet gan zinu faktus, un tie ir, ka Latvijā iemaksas izlīdzināšanas fondā veic 5 pilsētas (Valmiera, Rīga, Ventspils, Jelgava, Jūrmala un vēl daži pierīgas novadi, tā saucamie Rīgas guļamvagoni), bet pārējie no šī fonda izdzīvo - jāteic, ka daži ,,izdzīvo,, gana labi - pat reizēm labāk, kā sponsors. Kas attiecas uz to reālo varu pagastā, tad ja nu tas ir tā, kā raksti, tad jāpiekrīt Valmierietim par mafioziem karteļiem, un jā vēl Purgales kundzei spēks un izturība cīņā ar šo postpadomju sērgu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri